Tietosuojaseloste (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) eli Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 25.5.2018 voimaan astuva tietosuoja-asetus koskee kaikkia yrityksiä, jotka keräävät henkilötietoja.

Henkilötietoja ovat mm. nimi, puhelinnumero, sähköposti ja henkilötunnus. Kaikki listaukset (esim. asiakaskortistot, markkinointilistat, uutiskirjeet, tilauskirjat, ajanvarausjärjestelmät, puhelinluettelot jne) ovat henkilötietorekistereitä ja niitä tulee käsitellä tietoturva-asetuksen mukaisesti.

Rekistereitä pitää säilyttää turvallisessa paikassa, sähköiset salasanojen, virustorjunnan ja palomuurien suojaamina. Kaikki rekisteriin kerätty tieto tulee olla perusteltua. Asiakkaalle tulee kertoa, mitä tietoja hänestä kerätään, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja kenelle niitä mahdollisesti luovutetaan. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tietojaan ja tiedot on poistettava rekisteristä asiakkaan sitä pyytäessä. Asiakkaan on itse aktiivisesti (laitettava rasti ruutuun, vastattava selkeään kysymykseen tai annettava allekirjoitus) annettava suostumus tietojen keräämiseen esimerkiksi markkinointiin. Hänellä on oikeus myös peruuttaa aikaisemmin antamansa lupa niin halutessaan.

Rekisterille tulisi olla nimettynä vastuuhenkilö, joka vastaa rekisterin hoitamisesta. Rekisterissä olevia tietoja säilytetään vain niin kauan, kun niitä tarvitaan. Rekisterin ylläpitäjän tulee antaa selvitys rekisterin huoltamisesta, sisällöstä, käyttötarkoituksesta, tietojen luovutuksesta ja turvallisuudesta viranomaisten sitä pyytäessä. Tietosuoja-asetusten laiminlyönnistä on seurauksena rahalliset sanktiot. Todennäköistä kuitenkin on, että ensisijaisesti viranomaiset pyytävät korjaamaan mahdolliset laiminlyönnit ja vasta sen jälkeen ottavat rahalliset rangaistukset käyttöön. Parturi-kampaamo Elmi Oy:n (2274124-8) rekisteristä vastaa ja lisätietoja pyydettäessä antaa Elina Paananen.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa, pyytää niiden poistamista ja saada tiedot pyydettäessä mukaansa, vaihtaessaan palveluntarjoajaa.
Rekisterin ylläpitäjällä on vastuu koko rekisteristä, sen päivittämisestä, turvallisuudesta ja kaikkien käyttäjien ohjeistamisesta. Yrityksen asiakasrekisterin sijaitessa pilvipalvelussa, on rekisteristä vastaavan henkilön huolehdittava ohjelmistojen, salasanojen ja virusturvien kattavuudesta ja toimivuudesta.

Ajanvaraus järjestelmässä on käytössä suojattu http-yhteys, eli tieto liikkuu salattuna. Tämä on http- ja ssl protokollan yhdistelmä.
Asiakasrekisteriin tallennamme asiakkaiden tiedot ainoastaan heidän
suostumuksella.

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi. Ilman suostumusta, puhelimitse tai liikkeessä asioiva asiakkaan tiedot tallennetaan ajanvaraukseen nimellä “ovi asiakas”. Tällöin ei asiakkaan mitään tietoja tallennu järjestelmään. Mikäli asiakas kirjautuu itse omilla laitteillaan tai koneellaan ajanvaraus järjestelmään ja luo tilin itselleen, ei tule henkilökunnan pyytää häneltä liikkeessä asioidessaan lupaa. Tällöin asiakas on itse luonut tilin järjestelmään, eikä luovuttanut niitä puhelimitse tai kasvotusten yrittäjälle.

Järjestelmästä poistetaan yrittäjän toimesta määrätyin aikavälein asiakastilejä, jotka eivät ole olleet aktiivisia vuoteen. Tämä poisto tapahtuu kerran vuodessa, sovittuna ajankohtana.

Asiakaspalautteet ja niissä olevat asiakassuhteiden ylläpitoon tarkoitetut tiedot säilytetään vain asiakassuhteen keston ajan, tai tiedot voidaan poistaa sitä pyytäessä.

Arvonnan voittajien nimiä emme julkaise ilman osallistujan suostumusta.

Yrityksen asiakkaamme saattavat ottaa yhteyttä sosiaalisen median kautta. Tietotekniset ohjelmistot ja laitteet ovat suojattuja.

Kassa järjestelmään keräämme asiakkaan luvalla seuraavat tiedot:
1. Asiakkaan nimi
2. Puhelinnumero
3. Postiosoite
4. Palveluhistoria

Yllälistatut tiedot ovat tarpeellisia asiakassuhteen hoitamiseen.
Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman rekisteröidyn suostumusta.
Tiedot suojataan salasanoin ja asianmukaista tietoturvaa käyttämällä.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa kerätyt tiedot sekä vaatia niitä poistettavaksi tai oikaistavaksi. Pääsy palvelimelle on ainoastaan välttämättömillä henkilöillä.

Parturi-kampaamo Elmi Oy

Vaajakoskentie 125, 40800 Vaajakoski
+358 44 2704 241
info@parturikampaamoelmi.fi

Aukioloajat

Ma – pe: 9 – 18
La: 9 – 16
tai sopimuksen mukaan

Y-tunnus 2274124-8